Contact 

YuDu Amson Electronics Co., Ltd.
No. 53, Yixin Road, Yudu County Industrial Park,
Ganzhou City, Jiangxi Province, China

Tel: 86-0797- 6330063/ 6330035/ 6330051
Fax: 86-0797-6330055
E-mail: amson-zengqing0911@amson-lcd.com

Contact


YuDu Amson Electronics Co., Ltd.

Tel:  86-0797-6330063,6330035,6330051

Fax:  86-0797-6330055

Address:  No. 53, Yixin Road, Yudu County Industrial Park,
Ganzhou City, Jiangxi Province, China

Contact: Ms. Zeng

Website: www.amson-lcd.com

E-mail: amson-zengqing0911@amson-lcd.com

Service
请Q我吧:1277219869
SunlikeEmma
C
H
A
T